Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2015

0551 e409 500

June 05 2015

4600 aa6a

itsjust-sav:

I love how he looks at the puppy to see if he is interested in the toy.

Reposted fromadamyoung adamyoung viaune-raconteuse une-raconteuse

June 04 2015

June 03 2015

Powtórka z rozrywki:

Rodzice nie utwierdzają córek w ich atrakcyjności.

„Ale ty masz krzywe nogi, nie zakładaj tak krótkiej kiecki.”

„Jesteś za gruba na tę bluzkę. Będziesz wyglądała jak baleron. „

„Ale ty jesteś brzydka, zrób z sobą coś”.

Później zaś pojawia się facet, przyzwyczajony do pornoli, gdzie panny są pompowane silikonem, zgrillowane na solarze, skatowane na siłowni i napędzane na gipsie, który hamuje apetyt.

Powiedzmy sobie szczerze, mało która normalna laska jest w stanie wytrzymać z nimi konkurencję. Gość patrzy więc na nią, patrzy na telewizor, patrzy na nią i mówi: ale ty masz brzydką dupę. Zrób z sobą coś.

— Pokolenie Ikea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaune-raconteuse une-raconteuse
9943 5422

June 02 2015

9343 e33d 500
Reposted fromartbun artbun viaAglarwen Aglarwen

June 01 2015

Science is often flawed. It's time we embraced that.
by Julia Belluz and Steven Hoffman (Vox, May 2015)
Reposted fromArchimedes Archimedes viagdziebezkapci gdziebezkapci
2356 ff3e
8723 651c 500
Reposted fromikillorigami ikillorigami viainvincible invincible
Każdy z nas szuka jakiejś ucieczki. Godziny wloką się jedna za drugą, trzeba je czymś zapełnić aż do śmierci. Zbyt mało jest rzeczy pięknych i wzniosłych, żeby się chciało człowiekowi pchać ten wózek. Każda rzecz po krótkim czasie brzydnie i obumiera. Budzimy się rano, wysuwamy nogę spod kołdry, stawiamy na podłodze i myślimy: kurwa, co by tu dalej?
— Charles Bukowski
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viaOFFka OFFka

May 31 2015

1404 3b94
Reposted fromchytruskaliska chytruskaliska

May 30 2015

5567 5fc2 500
Sylvia Plath and Ted Hugh
5533 fe1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viajackwhite jackwhite

May 29 2015

5330 6bce

May 28 2015

Czy można obrazić się na siebie samego? Przestać się do siebie odzywać, nie myśleć więcej w pierwszej osobie. Ostentacyjnie nie zauważać się w lustrach, nie odbierać telefonów, poczty, maili. Wyprowadzać się od siebie. Nie reagować na swoje potrzeby, przyzwyczajenia, imię. Unikać się (na ile to możliwe), nie przyznawać do siebie w towarzystwie. Przestać dla siebie istnieć, nie poniżając się do targowania się na swoje życie. ("Znaczyłoby to, że ci zależy"). A przecież nie ma się już i tak ze sobą nic wspólnego.
— Mikołaj Łoziński
Reposted frompesy pesy viafoodforsoul foodforsoul
5431 126c 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viafelicka felicka

May 27 2015

5896 a8f4
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viamadreality madreality
0299 e2ac
Reposted fromLittleJack LittleJack viajackwhite jackwhite

May 26 2015

Dosyć wcześnie, bo już w szkole, zorientowałem się, że nie nadaję się do niczego.
— Różewicz
Reposted fromoutcat outcat viaEvowe Evowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl